Featured

Har på försök startat upp en Discord server, med syfte att föra samman hantverk, då framförallt det textila som ju är det jag håller på med.

Huvudsakligen tänker jag att den servern ska få vara en mötesplats för svenska hantverkare. Beroende på vilket intresse som servern eventuellt kommer att få, kanske ändras detta.

Jag hade en fundering på att göra den internationell och då med engelska som huvudspråk först. Men man kanske ska börja smått. Dock kommer det vara tillåtet med andra språk, främst engelska, i vissa kanaler.

Besök min discordserver via denna inbjudan.